میزبانی وب سایت های شرکتی

 • 1 گیگابایت فضای دیسک
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایمیل نامحدود ( همراه با WebMail )
 • تعداد وب سایت های قابل میزبانی 1 عدد
هر سال 2,000,000 ریال

میزبانی وب سایت ها و وبلاگ های شخصی

 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایمیل نامحدود ( همراه با WebMail )
 • تعداد وب سایت های قابل میزبانی 1 عدد
هر سال 1,000,000 ریال

میزبانی نرم افزارهای تحت وب سازمانی و شرکتی

 • 10گیگابایت فضای دیسک
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ایمیل نامحدود ( همراه با WebMail )
 • تعداد وب سایت های قابل میزبانی 3 عدد
هر سال 14,400,000 ریال

 • 1
 • 1