میزبانی نرم افزارهای تحت وب سازمانی و شرکتی

  • 10گیگابایت فضای دیسک
  • 200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
  • ایمیل نامحدود ( همراه با WebMail )
  • تعداد وب سایت های قابل میزبانی 3 عدد
هر سال 14,400,000 ریال